×

Rozwój kremu przeciw wilgoci Dryzone

Dryzone to specjalny krem chroniący przed wilgocią wprowadzany w zaprawę murarską w regularnych odstępach przez wstrzykiwanie go do nawierconych wcześniej otworów. Dryzone przed osuszeniem rozchodzi się w celu utworzenia ciągłej, nieprzemakalnej zapory. Zapobiega to rozchodzeniu się wilgoci po ścianie. Działające w podobny sposób systemy wprowadzania cieczy chemicznych były stosowane już w latach 1950 i pomyślnie przeciwdziałały wilgoci od ziemi.

Dryzone Product Range

Technolodzy z firmy Safeguard stwierdzili, że skoncentrowany „krem” wyeliminuje wiele problemów znanych ze stosowania tradycyjnych systemów ochrony przed wilgocią. Doskonałym elementem był fakt, że taki system nie musi być wstrzykiwany w ścianę przy wysokim ciśnieniu, a może za jednym razem zapewnić poprawny poziom składnika aktywnego. Jednak aby dokonać przełomu w dziedzinie przeciwdziałania wilgoci, krem musiał spełniać pewne warunki:

  • Oparty na wodzie
  • Stabilna forma
  • Niska toksyczność
  • Skuteczność równa lub wyższa niż systemy wprowadzania ciśnieniowego
  • Minimalne przebarwianie
  • Szybkie i proste stosowanie
  • Bezwonność
  • Efektywne dla wielu podłoży
  • Wysoki poziom składnika aktywnego

Ponad sto formuł zostało poddanych badaniom wydajności za pomocą testu „cegłoburgera” przedstawionego poniżej:

Rising damp brick burger test

Te „cegłoburgery” składały się z warstwy zaprawy murarskiej wciśniętej między dwa kawałki cegły z gliny. Użyta zaprawa murarska była formułą pierwotnie rozwiniętą przez organizację Building Research Establishment w celu naśladowania stuletniej zaprawy wapniowej. Testowane formuły zostały wprowadzone do 12-milimetrowych otworów utworzonych w zaprawie, a następnie umieszczone na warstwie wilgotnego wermikulitu w zbiorniku testowym. „Cegłoburgery” były następnie okresowo ważone grawimetrycznie w celu uzyskania danych absorpcji wody.

Formuły, które osiągnęły dobre wyniki, zostały poddane testom starzenia przyspieszonego przez przechowywanie ich w temperaturze 30ーC w inkubatorze. Po próbach trwałości końcowa formuła została przetestowana na tle konwencjonalnej metody chemicznego zabezpieczania przed wilgocią w teście „kolumna cegieł” o większej skali, który został przedstawiony poniżej:

Rising damp brick pillar test

Aktywna rosnąca wilgoć została wprowadzona przez zanurzenie dolnej części kolumn w wodzie do głębokości 25 mm na trzy tygodnie. Na tym etapie dwie kolumny zostały zabezpieczone kremem Dryzone, a dwie inne za pomocą konwencjonalnej metody chemicznej. Pozostałe dwie kolumny pozostawiono niezabezpieczone jako punkt odniesienia. Kolumny pozostawiono wilgotne przez następne trzy tygodnie przed umożliwieniem ich 9-miesięcznego osuszenia. Następnie woda została ponownie wprowadzona do dolnych części kolumn oraz dokonano pomiarów w celu ustalenia absorpcji wody w następstwie zabezpieczenia. Im niższa absorpcja wody, tym formuła lepiej kontroluje rosnącą wilgoć.

Average Pillar Uptake, Mortar, After treatment

Jak widać na powyższym wykresie krem Dryzone przekroczył jedno z jego głównych kryteriów projektu przez przewyższenie w działaniu konwencjonalnej metody (Siliconate), do której zastąpienia został zaprojektowany.

W rzeczywistości ostateczna formuła kremu Dryzone spełniła lub przekroczyła wszystkie kryteria projektu, które zostały ustanowione na etapie pojęciowym. W momencie pisania tego dokumentu krem Dryzone był na rynku przez sześć lat i był używany do skutecznego radzenia sobie z wilgocią od ziemi w tysiącach nieruchomości. Do dnia dzisiejszego zostało sprzedanych ponad pół miliona tub kremu Dryzone — wystarczająca ilość do zabezpieczenia 1,65 miliona metrów 9-calowej ściany.

Sprawdzona jakość

Certyfikat BBA

BBA certificate

Niezależne potwierdzenie skuteczności kremu Dryzone miało miejsce w maju 2002 r., gdy krem Dryzone stał się pierwszym kremem przeciw wilgoci, który otrzymał certyfikat BBA.

Pełny certyfikat Agrément „Safeguard damp-proofing systems”. Informacje na temat kremu Dryzone znajdują się na stronach 19 i 20 (arkusz szczegółów 5). W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat certyfikatu BBA odwiedź witrynę organizacji BBA. Pobierz.


Porównanie z konkurencyjnymi produktami

W wyniku sukcesu kremu Dryzone nieuchronnie wyłoniła się pełnia podobnych produktów. Z uwagi jednak na to, że krem Dryzone podlega ochronie patentowej, żaden z tych produktów nie może czerpać korzyści z unikalnej technologii formuły kremu Dryzone.

Wydajność

Wewnętrzne i niezależne testy dowiodły, że krem Dryzone jest znacznie bardziej skuteczny w kontroli wilgoci od ziemi niż podobne produkty. Nie jest to niczym zaskakującym, jeśli wziąć pod uwagę fakt, że krem Dryzone zawiera ponad 60% składnika aktywnego (aktywne silikony), podczas gdy wiele produktów podobnych zawiera zaledwie 10% składnika aktywnego.

Te niskie poziomy składnika aktywnego są jeszcze bardziej widoczne, gdy zostaną ukazane w kontekście ilości składnika aktywnego wprowadzanego na każdy metr liniowy ściany:

Dryzone Performance Comparison graph

Zgodnie z powyższym wykresem poziom składnika aktywnego kremu Dryzone jest wystarczająco wysoki, aby zapewnić wprowadzenie w ścianę takiej ilości składnika aktywnego, jak w przypadku tradycyjnych płynów zabezpieczających przed wilgocią używanych od roku 1950. Ilość składnika aktywnego wprowadzanego przez podobny 10% krem jest niewielka w porównaniu z poprzednimi produktami.

Ponadto unikalna formuła kremu Dryzone powoduje dalsze rozprzestrzenianie się tych składników aktywnych w ścianie, zapewniając bardziej równomierne i całkowite zabezpieczenie przed wilgocią od ziemi. Różnicę między charakterystyką rozprzestrzeniania kremu Dryzone i produktów podobnych można zilustrować za pomocą prostego testu rozprzestrzeniania:

Dryzone Competitor Comparison

Na powyższym przykładzie 2-mililitrowa próbka każdego sprawdzanego kremu zabezpieczającego przed wilgocią została umieszczona na środku wilgotnego kawałka cegły z gliny i pozostawiona na cztery tygodnie. Po tym okresie za pomocą wkraplacza umieszczono na kawałkach cegieł kropelki wody. Jak można zauważyć, krem Dryzone rozprzestrzenił się, zabezpieczając przed wilgocią cały kawałek cegły, podczas gdy kremy podobne rozprzestrzeniły się tylko na kilka centymetrów.

Reputacja firmy zajmującej się ochroną przed wilgocią zależy ostatecznie od jakości wykonywanej pracy. Używanie produktu o wyższej wydajności, takiego jak krem Dryzone, umożliwia firmom zajmującym się ochroną przed wilgocią zachowanie reputacji przy zmniejszeniu kosztów przez utrzymanie zwrotów na poziomie minimalnym.