Witryna Dryzone — warunki i postanowienia

  1. Wszelkie informacje wyświetlane w tej witrynie są przeznaczone tylko do użytku osobistego. Niedozwolone jest modyfikowanie, rozprowadzanie, przesyłanie ani publiczne prezentowanie tych informacji.
  2. ENależy założyć, że wszystkie informacje wyświetlane w tej witrynie objęte są prawem autorskim, o ile nie wskazano inaczej. Niedozwolone jest korzystanie z prac objętych prawem autorskim w sposób inny niż określony w tych warunkach i postanowieniach bez pisemnej zgody firmy Safeguard Europe Limited.
  3. Firma Safeguard Europe Limited nie gwarantuje ani nie stanowi, że korzystanie z jakichkolwiek informacji wyświetlanych w tej witrynie nie naruszy praw osób trzecich.
  4. Firma Safeguard Europe Limited nie gwarantuje ani nie stanowi o dokładności informacji wyświetlanych w tej witrynie.
  5. Użytkownik korzysta z informacji znajdujących się w tej witrynie i uzyskiwanych z tego rezultatów na własne ryzyko.
  6. Firma Safeguard Europe Limited nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody wynikające z dostępu lub korzystania z tej witryny.
  7. Łącza do witryn zewnętrznych nie stanowią poparcia firmy Safeguard Europe Ltd dla sponsorów tych witryn ani dla zawartości, produktów, usług, reklam i innych materiałów przedstawionych w tych witrynach.