×

Udviklingen af Dryzone fugtisolerende creme

Dryzone er en speciel, fugtisolerende creme der indføres langs med mørtelskiftet med jævne afstandsmæssige mellemrum ved at indsprøjte det i forborede huller. Derefter spredes Dryzone før det hærdes og danner en varig vandafvisende barriere hvilket forhindrer at fugten kan stige op ad muren. Siden 1950erne har flydende, kemiske indsprøjtningssystemer som virker på lignende måde, været brugt til behandling af opstigende fugt med stor succes.

Dryzone Product Range

Teknikerne hos Safeguard var klar over at en koncentreret “creme”-formulering ville løse mange af de problemer der var forbundet med traditionelle systemer til fugtisolering. Én af udfordringerne var at finde et system, der kunne indføres i væggen uden brug af højtryk, og samtidig dosere det korrekte niveau af aktive stoffer i én arbejdsgang. For at kunne være virkelig banebrydende inden for behandling af opstigende fugt, skulle det imødekomme nogle udfordrende designkriterier:

  • Vandbaseret
  • Stabil formulering
  • Lav fareklasse
  • Samme eller bedre virkning end ved trykindsprøjtning
  • Minimalt stænk og spild
  • Hurtigt og nemt at indføre
  • Lugtfri
  • Effektivt i en lang række overflader
  • Højt indhold af aktive stoffer

Virkningen af over ethundrede formuleringer blev undersøgt ved at anvende “brickbruger”-testen vist nedenfor:

Rising damp brick burger test

Disse “brickburgers” bestod af et lag mørtel imellem to mursten. Den mørtel der blev anvendt bestod af en formulering der oprindeligt var udviklet af Building Research Establishment (byggeforskningsinstituttet) for at kunne sammenlignes med 100 år gammel mørtel. Testmaterialer blev indført i et hul på 12 mm i mørtelen og derefter placeret på et fugtigt underlag (Vermiculite) i en prøvebeholder. Disse “brickburgers” blev derefter vejet gravimetrisk med jævne mellemrum for at måle vandoptagelsen.

Formuleringer som havde en god virkning, blev udsat for accelererede ældningsforsøg ved at opbevare dem ved 30°C i et varmeskab. Efter stabilitetstesten, blev den endelige formulering testet i forhold til en konventionel behandling med kemisk fugtisolering ved hjælp af “brick pillar”-testen i større målestok som vist nedenfor:

Rising damp brick pillar test

Der blev dannet aktiv opstigende fugt ved at sænke den nederste del af pillerne i vand i en dybde af 25 mm i en periode på tre uger. Samtidig blev to af pillerne behandlet med Dryzone og de to andre med konventionel kemisk fugtisolering. De to sidste piller forblev ubehandlede til kontrol. Pillerne blev holdt våde i yderligere tre uger før de fik lov til at tørre i 9 måneder. Derefter blev vand indført i den nederste del af pillerne igen og der blevet foretaget målinger for at kunne foretage efterfølgende behandling af vandoptagelsen. Jo lavere vandoptagelse, desto bedre er produktet til at modvirke opstigende fugt.

Average Pillar Uptake, Mortar, After treatment

Som det kan ses i diagrammet ovenfor, overholdt og overgik Dryzone et af de primære designkriterier for produktet ved at være bedre end den konventionelle behandling det var beregnet på at erstatte.

Faktisk imødekom eller overgik den endelige Dryzone-formulering alle de designkriterier der var fastsat på forhånd.

I skrivende stund har Dryzone været på markedet i seks år og har været anvendt til vellykkede behandlinger af opstigende fugt i tusindvis af ejendomme. Til dato er der solgt mere end en halv million tuber Dryzone - nok til behandling af 1,65 millioner meter helstensmure i 23 cm. tykkelse.

Proven quality

BBA certificate

BBA certificate

En uafhængig bekræftelse af Dryzones effektivitet fik man i Maj 2002 da Dryzone blev den første fugtisolerende creme der blev BBA-godkendt.

Safeguards fuldstændige Agrément-godkendelse af fugtisolerende systemer. Dryzone beskrives på side 19 og 20 (detailblad 5). Besøg BBAs website for yderligere oplysninger om BBA-godkendelse.


Sammenligning med konkurrerende produkter

I forbindelse med Dryzones succes blev der uundgåeligt produceret en overflod af lignende produkter. Men fordi Dryzone er patentbeskyttet, kan ingen af disse produkter kopieres 100%, og dermed opnå de resultater Dryzone har opnået.

Virkning

Interne og uafhængige tests viser at Dryzone er betydeligt mere effektiv til kontrollere opstigende fugt end sammenlignende produkter. Dette er ikke overraskende når man tager i betragtning at Dryzone indeholder over 60 % aktive stoffer, hvorimod mange sammenlignende produkter kun indeholder så lidt som 10 % aktive stoffer.

Dette lave niveau af aktive stoffer bliver endnu mere tydeligt når det vises i sammenhæng med den mængde af aktivt stof der indføres i hver lineær meter af muren:

Dryzone Performance Comparison graph

Som vist i diagrammet ovenfor, er niveauet af aktive stoffer i Dryzone højt nok til at indføre lige så meget aktivt stof i muren som de traditionelle flydende fugtisoleringsvæsker der har været brugt siden 1950erne. Den mængde aktivt stof der indføres med den lignende creme, er meget lille i sammenligning hermed.

Desuden sikrer Dryzones unikke formulering at disse aktive stoffer spredes yderligere i muren - hvilket giver en mere jævn og omfattende behandling af opstigende fugt. Forskellen i spredningsegenskaberne mellem Dryzone og lignende produkter kan illustreres ved anvendelse af en simpel spredningstest:

Dryzone Competitor Comparison

I eksemplet ovenfor, blev en prøve på 2 ml af hver af de fugtisolerende cremer der skulle testes, placeret i midten af et fugtigt mellemrum mellem to mursten og blev siddende i en periode på fire uger. Efter denne periode, blev vanddråber placeret på disse mellemrum med en dråbepipette. Som det ses, har Dryzone spredt sig og fugtisoleret hele mellemrummet mens de identiske cremer kun har spredt sig få centimeter.

Hos en virksomhed der leverer fugtisolering afhænger omdømmet i sidste ende af kvaliteten af det arbejde der udføres. Virksomheder der er leverandører af fugtisolering og som bruger et meget effektivt produkt som Dryzone, får mulighed for at bevare deres omdømme, samtidig med at omkostningerne til mangeludbedring hos kunden minimeres.