×

Ontwikkeling van de vochtwerende crème van Dryzone

Dryzone is een speciale, vochtwerende crème die op regelmatige afstanden wordt aangebracht in de mortel door middel van injectie in vooraf geboorde gaten. Dryzone zal zich verspreiden en vervolgens een permanente, waterafstotende laag vormen. Op die manier werken en goede resultaten opleveren bij de bestrijding van opstijgend vocht.

Dryzone Product Range

Wetenschappers van Safeguard wisten dat een geconcentreerd product in de vorm van een crème heel wat van de problemen zou oplossen die gepaard gaan met klassieke vochtwerende producten. Ideaal gezien zou een dergelijk systeem ook niet onder hoge druk moeten worden geïnjecteerd en zou de correcte hoeveelheid actieve ingrediënten in één keer in de muur worden aangebracht. Om een echt baanbrekend product tegen opstijgend vocht te zijn moest het echter aan een aantal niet-evidente criteria voldoen:

  • Watergedragen
  • Stabiele formule
  • Lage toxiciteit
  • Minstens even doeltreffend als drukinjectie van vloeistoffen
  • Niet vlekvormend
  • Om snel en makkelijk ingrediënten te mengen
  • Geurloos
  • Werkzaam op een brede waaier materialen
  • Hoge concentratie aan actieve stof

De prestaties van meer dan 100 verschillende formules werden getest aan de hand van de ‘baksteenburgertest’ hieronder:

Rising damp brick burger test

Deze baksteenburgers bestaan uit een laag mortel tussen twee stukken baksteen. De mortel in kwestie werd aangemaakt op basis van een formule van het Britse Building Research Establishment om 100 jaar oude kalkmortel na te bootsen. De testformules werden aangebracht in gaten van 12 mm in de mortel en vervolgens in een testbak geplaatst op vochtig vermiculiet. De baksteenburgers werden daarna geregeld gewogen om informatie in te winnen over de hoeveelheid water die werd opgenomen.

Formules die een goed resultaat opleverden, werden vervolgens onderworpen aan een versnelde verouderingstest door ze in een incubator te plaatsen bij een temperatuur van 30° C. Na het testen van de stabiliteit werd de uiteindelijke formule onderworpen aan een vergelijkende test met een klassieke chemische vochtbehandeling in de wat grootschaligere ‘baksteenzuiltest’, die hieronder wordt afgebeeld:

Rising damp brick pillar test

Er werd actief opstijgend vocht gecreëerd door de bodem van de zuilen drie weken lang onder te dompelen in 25 mm water. Daarna werden twee van de zuilen behandeld met Dryzone en twee met een klassieke chemische vochtbehandeling. Twee andere zuilen werden helemaal niet behandeld. De zuilen werden vervolgens nog eens drie weken vochtig gehouden, waarna ze 9 maanden konden drogen. Daarna werd de bodem van de zuilen opnieuw ondergedompeld en werd gemeten hoeveel water er werd opgenomen na de behandeling. Het minder water er werd opgenomen, hoe beter de vochtwerende capaciteiten van de formule.

Average Pillar Uptake, Mortar, After treatment

Zoals u kunt zien in de bovenstaande grafiek, presteerde Dryzone beter dan de voornaamste vooropgestelde criteria door een beter resultaat neer te leggen dan de traditionele behandeling (siliconaat) ter vervanging waarvan het product was ontwikkeld.

Het is zelfs zo dat de uiteindelijke Dryzone-formule aan alle in de conceptfase vooropgestelde criteria voldeed of ze overtrof.

Bij het opstellen van dit document is Dryzone zes jaar op de markt en werd het met succes ingezet tegen opstijgend in duizenden gebouwen. Op dit ogenblik werden er meer dan een half miljoen tubes Dryzone verkocht, goed voor de behandeling van 1,65 miljoen vierkante meter muur met een dikte van 23 cm.

Bewezen kwaliteit

BBA-certificatie

BBA certificate

De onafhankelijke bevestiging van de doeltreffendheid van Dryzone kwam er in mei 2002, toen Dryzone de eerste vochtwerende crème werd met een BBA-certificatie.

Het volledige ‘Agrément certificate’ voor de Safeguard-systemen tegen opstijgend vocht. Dryzone wordt behandeld op pagina 21 end 22 (detail sheet 5). Meer informatie over de BBA-certificatie vind u op de BBA-website.


Vergelijking met concurrerende producten

Het succes van Dryzone heeft er onvermijdelijk toe geleid dat er heel wat producten ontwikkeld zijn die dit effect nabootsen. Dryzone is echter beschermd door een octrooi, waardoor de andere producten niet dezelfde formule kunnen gebruiken.

Prestaties

Interne en onafhankelijke tests tonen aan dat Dryzone veel doeltreffender is dan imitatieproducten bij het bestrijden van opstijgend vocht. Dit hoeft ook niet te verwonderen. Dryzone bevat immer meer dan 60 % actieve ingrediënten (actieve siliconen), terwijl veel van de imitatieproducten slechts 10 % actieve ingrediënten bevatten.

Deze lage hoeveelheid actieve ingrediënten wordt nog duidelijker als we de hoeveelheid actieve ingrediënten weergeven per meter muur:

Dryzone Performance Comparison graph

Zoals u in de bovenstaande grafiek ziet, is de hoeveelheid actieve ingrediënten van Dryzone hoog genoeg om evenveel actieve ingrediënten aan te brengen in de muur als de klassieke vochtwerende vloeistoffen die sinds de jaren 50 worden gebruikt. Hiermee vegeleken is de hoeveelheid actieve ingrediënten die wordt aangebracht door imitatiecrèmes bijzonder gering.

Bovendien zorgt de unieke formule van Dryzone ervoor dat deze actieve ingrediënten zich verder in de muur verspreiden en zo een gelijkmatigere en nog completere vochtbehandeling bieden. Het verschil in verspreiding tussen Dryzone en imitatieproducten kan worden aangetoond met een eenvoudige test:

Dryzone Competitor Comparison

In het voorbeeld hierboven wordt 2 ml van elke te testen crème aangebracht in het midden van een vochtig stuk baksteen, waarna er vier weken wordt gewacht. Na deze periode werd met behulp van een druppelteller water op de baksteen aangebracht. Zoals u mert, heeft Dryzone zich verspreid, zodat de hele baksteen wordt beschermd, terwijl de imitatieproducten zich niet meer dan enkele centimeters hebben verspreid.

De reputatie van elke vochtbehandelingsfirma staat of valt met de geleverde kwaliteit. Wanneer een product wordt gebruikt dat betere prestaties levert, zoals Dryzone, kunnen vochtbehandelingsfirma’s hun reputatie eer aandoen en tegelijk hun kosten reducereren doordat dubbele behandelingen tot een minimum worden beperkt.