×

Dryzone nem geçirmezlik kreminin geliştirilmesi

Dryzone harç tabakasına düzenli aralıklarla önceden matkapla açılmış deliklere enjekte edilerek uygulanan özel bir nem geçirmezlik kremidir. Bu işlemden sonra Dryzone dağılır ve ardından su itici sürekli bir bariyer oluşturmak üzere sertleşir. Bu, nemin duvardan yukarı yükselmesini önler. 1950’lilerden beri benzer şekilde çalışan sıvı kimyasal enjeksiyon sistemleri, yükselen nemi ıslah etmek üzere yüksek başarı oranı ile kullanılmıştır.

Dryzone Product Range

Safeguard’ın teknoloji uzmanları yoğunlaştırılmış bir “krem” formülasyonun klasik nem geçirmezlik sistemleri ile ilişkilendirilen sorunların birçoğunu ortadan kaldıracağını fark ettiler. İdeal durumda, böyle bir sistemin yüksek basınç altında duvara enjek:

  • Su bazlı
  • Kararlı formülasyon
  • Düşük zehirlilik
  • Basınçlı enjeksiyona eşdeğer veya daha iyi bir performans
  • Minimal leke bırakma
  • Hızlı ve kolay uygulama
  • Kokusuz
  • Geniş bir alt madde yelpazesinde etkili
  • Yüksek oranda aktif bileşenler

Aşağıda gösterilen “tuğla burgeri” testi kullanılarak yüzden fazla formülasyon performans açısından taranmıştır:

Rising damp brick burger test

Bu “tuğla burgerleri” iki harman tuğla plakası arasına sıkıştırılan bir harç tabakasından oluşmaktaydı. Kullanılan harç aslen Yapı Araştırma Kurumu tarafından geliştirilen ve 100 yıllık kireç harcına benzemesi istenilen bir formülasyon idi. Test formülasyonları harç üzerine açılan 12mm’lik bir deliğe uygulandı ve ardından harç bir test tankı içerisinde bulunan ve ıslak vermikülitten oluşan bir yatak üzerine yerleştirildi. Su çekiş verilerini elde etmek amacıyla “tuğla burgerleri” periyodik olarak gravimetrik açıdan tartıldı.

İyi performans gösteren formülasyonlar 30°C’deki bir inkübatöre yerleştirilerek hızlandırılmış yaşlanma testlerine tabi tutuldu. Stabilite testinin ardından son formülasyon alışılagelmiş nem geçirmezlik uygulamalarına karşı aşağıda gösterilen daha büyük ölçekli “tuğla sütunları” testinden geçirilmiştir:

Rising damp brick pillar test

Sütunların alt kısımlarının üç hafta boyunca 25mm derinlikteki bir suya daldırılmasıyla aktif yükselen nem oluşturulmuştur. Bu noktada sütunlardan iki tanesine Dryzone uygulanmıştır ve diğer ikisine alışılagelmiş kimyasal uygulamalar kullanılarak işlem yapılmıştır. Yine başka iki sütun herhangi bir işleme tabi tutulmadan kontrol numuneleri olarak bırakılmıştır. Sütunlar üç hafta daha ıslak halde bırakılmış, ardından 9 ay boyunca kurumalarına izin verilmiştir. Bunun ardından sütunların alt kısımlarına yeniden su verilmiş ve uygulamadan sonraki su çekişini tespit etmek için ölçümler yapılmıştır. Su çekişi ne kadar düşük ise, formülasyon yükselen nemi kontrol altında tutmada o kadar iyidir.

Average Pillar Uptake, Mortar, After treatment

Yukarıdaki grafikte görülebildiği üzere Dryzone ana tasarım kıstaslarından birini, yerine geçmesi tasarlanan alışagelmiş uygulamadan (Siliconate) daha iyi bir performans göstererek aşmıştır.

Nitekim nihai Dryzone formülasyonu konsept aşamasında belirlenen tüm tasarım kıstaslarını karşılamıştır veya aşmıştır.

Bu yazı hazırlanırken Dryzone altı yıldır piyasada bulunuyordu ve binlerce mülkte yükselen neme karşı bir ıslah uygulaması olarak başarıyla kullanılmıştı. Günümüze kadar yarım milyondan fazla Dryzone tüpü satıldı - 1,65 Milyon metre 23cm’lik duvara ıslah uygulaması yapmak için yeterli bir miktar.

Kanıtlanmış Kalite

BBA Sertifikasyonu

BBA certificate

Dryzone’un etkinliği konusundaki bağımsız tasdik, Mayıs 2002’de Dryzone’un BBA Sertifikasyonu alan ilk nem geçirmezlik kremi olmasıyla alınmıştır.

Tüm Safeguard nem geçirmezlik sistemlerini kapsayan Onay sertifikası. Dryzone sayfa 19 ve 20’de (ayrıntı sayfası 5) ele alınmıştır. BBA sertifikasyonu hakkında ayrıntılar için BBA web sitesini ziyaret ediniz.


Rakip Ürünler ile Karşılaştırma

Dryzone’un başarısı ister istemez benzer ürünlerde bir bolluk meydana getirmiştir. Ancak, Dryzone bir patent ile korunduğundan bu ürünlerden hiçbiri Dryzone’un eşsiz formülasyon teknolojisinden faydalanamaz.

Performans

Kurum içi ve bağımsız testler Dryzone’un yükselen nemi kontrol altında tutma konusunda benzer ürünlerden çok daha etkili olduğunu göstermekte. Dryzone’un %60’ın üzerinde aktif bileşen (aktif silikonlar) içerdiği dikkate alındığında bu bir sürpriz değildir; buna karşın birçok benzer ürün sadece ve sadece %10 aktif bileşen içermektedirler.

Bu düşük aktif bileşen seviyeleri her bir lineer duvar metresine uygulanan aktif bileşenlerin miktarı bağlamında gösterildiklerinde daha kolay anlaşılabilmektedir:

Dryzone Performance Comparison graph

Yukarıdaki grafiğin gösterdiği üzere Dryzone’un aktif bileşen seviyesi, 1950’lilerden beri kullanılmış olan klasik sıvı nem geçirmezlik akışkanları kadar aktif bileşen uygulayabilecek kadar yüksektir. Karşılaştırıldığında ise benzer %10’lık krem ürünlerin uyguladığı aktif bileşen miktarı son derece düşüktür.

Ayrıca Dryzone’un eşsiz formülasyonu bu aktif bileşenlerin duvar içerisinde yayılmaya devam etmelerini sağlamaktadır – böylece formülasyon yükselen neme karşı daha düzenli ve komple bir uygulama temin etmektedir. Dryzone ile benzer ürünlerin yayılma özellikleri arasındaki fark basit bir yayılma testi uygulamasıyla gösterilebilir:

Dryzone Competitor Comparison

Yukarıda gösterilen örnekte test edilecek her bir nem geçirmezlik kremine ait 2ml’lik birer numune, nemli bir harman tuğla plakasının ortasına yerleştirildi ve dört hafta süreyle orada bırakıldı. Bu süre sonunda tuğla plakalarının üzerine su damlacıkları bırakması için bir su damlatıcısı kullanıldı. Görülebildiği gibi, Dryzone tuğla plakasının tamamına yayılarak nem geçirmez hale getirmiş, benzer kremler ise sadece bir kaç santimetre yayılmıştır.

Nem geçirmezlik işleri ile uğraşan bir şirketin itibarı neticede gerçekleştirdiği işlerin kalitesine bağlıdır. Dryzone gibi yüksek performanslı bir ürünün kullanılması nem geçirmezlik işleri ile uğraşan şirketlerin itibarlarını korumalarını sağlamakta ve aynı zamanda geri çağırmaları en aza indirerek masrafları düşürmektedir.