×

Vývoj emulzní pasty proti vzlínající vlhkosti Dryzone

Dryzone je speciální pasta proti vzlínající vlhkosti, která se zavádí do malty v pravidelných intervalech pomocí injektáže do předvrtaných otvorů. Před vytvrzením a vytvořením nepřerušené ochranné vrstvy odpuzující vodu se Dryzone rozšíří. To zabrání vlhkosti ve vzlínání ve stěně. Od 50. let se používají k ošetření vzlínající vlhkosti kapalné chemické vstřikovací systémy, které fungují podobným způsobem, s vysokým stupněm úspěchu.

Dryzone Product Range

Technologové společnosti Safeguard si uvědomili, že koncentrované „pastové“ složení by vyřešilo mnoho problémů, které jsou spojeny s tradičními systémy proti vzlínající vlhkosti. V ideálním případě by takový systém nebylo nutné vstřikovat za vysokého tlaku do zdi a umožňoval by dopravit správné množství aktivní látky do stěny v jednom kroku. Ale aby nabídl opravdový pokrok v ošetřování vzlínající vlhkosti, musí splňovat určitá náročná kritéria:

  • Na vodní bázi
  • Stabilní složení
  • Nízko toxický
  • Stejný nebo lepší výkon než tlakové vstřikování
  • Minimální tvorba skvrn
  • Rychlá a snadná aplikace
  • Bez zápachu
  • Účinný ve velkém množství podkladů
  • Velké množství aktivní složky

Účinnost byla zkoumána u více než 100 vzorků různého složení pomocí testu „cihla-burger“, který je zobrazen níže:

Rising damp brick burger test

Tyto „cihlo-burgry“ se skládaly z vrstvy malty mezi dvěma cihlami z hlíny. Použitá malta měla složení vyvinuté v Building Research Establishment, která napodobovala 100 let starou vápennou maltu. Testovací vzorky byly zavedeny do 12mm otvoru v maltě a poté položeny do nádoby s mokrým vermikulitem. „Cihlo-burgry“ byly poté pravidelně váženy, aby bylo možné získat údaje o absorpci vody.

Složení, která měla dobré výsledky, byla podrobena zrychlenému testu zrání vložením do inkubátoru při 30 °C. Po testu stability bylo finální složení testováno v konvenčním chemickém ošetření proti vzlínající vlhkosti ve větším měřítku v testu s „cihlovým sloupečkem“, který je zobrazen níže:

Rising damp brick pillar test

Aktivní vzlínající vlhkost vznikla ponořením spodních částí sloupečků do vody do hloubky 25 mm po dobu tří týdnů. V tomto okamžiku byly dva sloupečky ošetřeny pomocí Dryzone a další dva byly ošetřeny konvenční chemickou cestou. Další dva sloupečky byly ponechány jako kontroly. Sloupečky byly ponechány ve vodě další tři týdny a poté byly vysoušeny po dobu 9 měsíců. Poté byla spodní část sloupečků opět namočena a bylo provedeno měření, které stanovilo absorpci vody po ošetření. Čím menší je absorpce vody, tím lepší je složení vzorku v kontrole vzlínající vlhkosti.

Average Pillar Uptake, Mortar, After treatment

Jak vidíte v grafu níže, Dryzone překročil jeden z hlavních kritérií tím, že překonal konvenční ošetření (silikon), který měl nahradit.

Ve skutečnosti složení Dryzone dosáhlo nebo překročilo všechna kritéria uvedená ve stádiu návrhu.

V okamžiku psaní tohoto textu je Dryzone na trhu šest let a má za sebou tisíce úspěšných ošetření vzlínající vlhkosti v nemovitostech. Do dnešního dne bylo prodáno půl miliónu tub Dryzone - dostatek tub k ošetření 1,65 miliónu metrů zdi o tloušťce 23 cm.

Prokázaná kvalita

Cerifikace BBA

BBA certificate

Nezávislé ověření účinnosti Dryzone přišlo v květnu 2002, kdy se Dryzone stal první pastou proti vzlínající vlhkosti, která získala certifikaci BBA.

Certifikát pro kompletní systémy proti vlhkosti Safeguard. Informace o produktu Dryzone najdete na s. 21 a 22 (list s podrobnostmi 5). Podrobnosti o certifikaci BBA najdete na webových stránkách BAA.


Srovnání s konkurenčními produkty

Úspěch Dryzone nevyhnutelně přinesl nadbytek podobných produktů. Ale protože Dryzone je chráněn patentem, žádný z těchto produktů nemůže mít výhody jedinečného složení Dryzone.

Účinek

Firemní a nezávislé testy ukazují, že Dryzone je mnohem účinnější, než podobně vypadající produkty sloužící ke kontrole vzlínající vlhkosti. Není to překvapivé, když si uvědomíte, že Dryzone obsahuje přes 60 % aktivní látky (aktivních silikonů), kdežto mnoho podobně vypadajících produktů obsahuje jen 10 % aktivní látky.

Tyto nízké hladiny aktivní látky jsou zjevnější, když se na ně podíváme v kontextu aktivní látky, která je použita v každém metru stěny:

Dryzone Performance Comparison graph

Jak ukazuje graf uvedený výše, hladina aktivní látky zaváděné do stěny Dryzone je stejně vysoká, jako hladina aktivní látky u tradičních kapalin proti vzlínající vlhkosti, které se používají od 50. let. Množství aktivní látky u podobných 10% past je při srovnání velice nízké.

Navíc díky jedinečnému složení Dryzone se tyto aktivní látky dostávají dále do stěny - a nabízejí rovnoměrnější a celkovější ošetření proti vzlínající vlhkosti. Rozdíl mezi schopností průniku Dryzone a podobných produktů lze ukázat pomocí jednoduchého testu průniku:

Dryzone Competitor Comparison

Ve výše uvedeném příkladu byly 2 ml každé testované pasty proti vzlínající vlhkosti umístěny do středu hliněných cihel a ponechány čtyři týdny. Po této době byly kapátkem nakapány na cihly kapky. Jak je vidět, Dryzone se rozšířil a ochránil proti vlhkosti celou cihlu, zatímco podobné pasty se rozšířily jen několik centimetrů.

Pověst jakékoli společnosti s produkty proti vzlínající vlhkosti nakonec závisí na kvalitě provedené práce. Používání vysoce účinného produktu jako je Dryzone umožňuje, aby si společnosti poskytující řešení proti vzlínající vlhkosti uchovaly dobrou pověst a zároveň snížily náklady tím, že udrží reklamace na minimu.