Zalety kremu przeciw wilgoci Dryzone

W celu pełnego zrozumienia korzyści wynikających z używania kremu przeciw wilgoci Dryzone konieczne jest dokładne przyjrzenie się wadom tradycyjnych systemów ochrony przed wilgocią, takich jak „wprowadzanie ciśnieniowe” i „zasilanie grawitacyjne” używanych od roku 1950.

Old DPC Rising damp treatment

Chociaż systemy te okazały się bardzo skuteczne z punktu widzenia wydajności (w przypadku prawidłowego zamocowania), odznaczają się kilkoma wadami:

 • Płyn zabezpieczający przed wilgocią może wypływać przez pęknięcia i szczeliny w zaprawie murarskiej zamiast się w niej równomiernie rozkładać. Może to być przyczyną problemów związanych z przepływaniem płynu przez ściany znajdującego się obok domu i powodowaniem uszkodzeń w sąsiedniej nieruchomości.
 • W ścianę wprowadzane są duże ilości wody lub rozpuszczalnika, które przedłużają proces osuszania. Większość płynów zabezpieczających przed wilgocią zawiera około 95% wody lub rozpuszczalnika.
 • Wprowadzanie pod ciśnieniem tworzy ryzyko związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem. Do momentu utworzenia odpowiedniego zamknięcia płyn może „wydostać się z powrotem” i ochlapać twarz pracownika.
 • Każda ściana jest inna pod względem porowatości i dlatego w różny sposób reaguje na wprowadzanie ciśnieniowe. Wykonawcy nie zawsze dostosowują swoją metodę, aby to w niej uwzględnić.
 • Do wprowadzania ciśnieniowego konieczne są drogie pompy elektryczne, które wymagają regularnej konserwacji.
 • Proces wprowadzania ciśnieniowego jest monotonny, uciążliwy, wolny i bardzo zależny od wykonawcy. Pracownicy o niskiej motywacji mogą wprowadzać środek krócej niż jest to wymagane, przyczyniając się do problemów kontroli jakości.
 • System zasilania grawitacyjnego jest bardzo czasochłonny, ponieważ „leje” muszą być zwykle wypełniane kilkakrotnie w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu zabezpieczenia — zwłaszcza w przypadku zabezpieczania ścian o dużych wymiarach.
 • Wiele płynów zabezpieczających przed wilgocią używanych w systemach ochrony przed wilgocią, takich jak zasilanie grawitacyjne i wprowadzanie ciśnieniowe jest korozyjnych lub łatwopalnych.

Środek Dryzone rozwiązuje wymienione powyżej problemy z powodu jego unikalnej formuły „kremu”:

 • Krem Dryzone nie jest wprowadzany pod ciśnieniem. W prosty sposób wprowadza się go do otworów w ścianie i umożliwia jego przenikanie. Eliminuje to wymienione powyżej problemy spowodowane wprowadzaniem pod ciśnieniem.
 • Krem Dryzone zawiera ponad 60% składników aktywnych w porównaniu z około 5% zawartością w przypadku płynów zapobiegających wilgoci. Dlatego do ściany wprowadzana jest dużo mniejsza ilość wody, co skraca okres osuszania.
 • Krem Dryzone jest mocowany za pomocą prostego aplikatora w postaci pistoletu, który kosztuje ułamek ceny elektrycznej pompy zabezpieczającej przed wilgocią.

Modern Dryzone Rising Damp Treatment

Krem Dryzone może zapewnić wykonawcy zabezpieczania przed wilgocią korzyści wykraczające poza przezwyciężanie ograniczeń tradycyjnego wprowadzania ciśnieniowego.

Najważniejszą z tych korzyści jest szybkość aplikacji. Zazwyczaj wymienna warstwa zabezpieczająca przed wilgocią może być zamocowana trzy razy szybciej za pomocą kremu Dryzone niż w przypadku wprowadzania chemicznego. W przypadku ścian o dużych wymiarach krem Dryzone jest także znacznie szybciej mocowany niż rozwiązania systemów zasilania grawitacyjnego. Korzystając z kremu Dryzone, wykonawca zabezpieczania przed wilgocią jest w stanie wykonać więcej pracy w każdym tygodniu, zwiększając tym samym zyski.

Wykonawca zabezpieczania przed wilgocią może korzystać z zalety szybkości bez kompromisu na rzecz jakości pracy. Krem Dryzone został zatwierdzony przez organizację British Board of Agrement (BBA), a nasze wewnętrzne testy pokazały, że krem Dryzone w rzeczywistości przewyższa w działaniu tradycyjne systemy ochrony przed wilgocią. Inne korzyści dla wykonawców zabezpieczania przed wilgocią to:

 • Stały poziom aplikacji — krem Dryzone ułatwia wycenę pracy. Łatwo jest oszacować, ile materiału zostanie użyte, ponieważ nie będzie miała miejsca żadna „utrata płynu” przez pęknięcia i szczeliny w ścianie.
 • Małe zagrożenie — krem Dryzone nie jest żrący, łatwopalny oraz nie jest wprowadzany pod ciśnieniem, co czyni łatwiejszym spełnienie wymagań dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa.
 • Wycieki i nieporządek są praktycznie wyeliminowane — brak problemów związanych z przepływaniem płynu zabezpieczającego przed wilgocią przez ściany znajdującego się obok domu.

Korzyści dla właściciela domu/najemcy

Fakt, że krem Dryzone może być mocowany dużo szybciej niż metody wprowadzania ciśnieniowego, oznacza zminimalizowanie zakłóceń dla najemcy.

W przypadku wynajętego miejsca zamieszkania właściciel musiałby normalnie opłacić najemcy inne miejsce pobytu, jeśli praca trwałaby dłużej niż jeden dzień. Za pomocą kremu Dryzone metody, których zakończenie zajęłoby normalnie dwa dni mogą zostać ukończone w ciągu jednego, umożliwiając właścicielowi lub spółdzielni mieszkaniowej zaoszczędzenie opłat za rachunki hotelowe.

Formuła kremu Dryzone pozbawiona rozpuszczalnika eliminuje problemy zapachowe dotyczące niektórych tradycyjnych metod zabezpieczania przed wilgocią.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Względy zdrowia i bezpieczeństwa znalazły się wysoko na liście kryteriów rozwoju kremu Dryzone. Z tego powodu krem Dryzone został tak opracowany, aby nie być toksycznym, żrącym ani łatwopalnym.

Środowisko

Zespół do rozwoju kremu Dryzone został zobowiązany do zapewnienia jego niskiego wpływu na środowisko naturalne. Oprócz bardzo skoncentrowanej, ale mało toksycznej formuły kremu Dryzone, został zastosowany nowy system pakowania foliowego.

Dryzone

Wskutek tego produkt stał się dużo lżejszy oraz wytwarzanych jest mniej odpadów związanych z opakowaniem niż w przypadku poprzednich systemów ochrony przed wilgocią:

Porównanie ciężarów i odpadów opakowania

  Dryzone Tradyc. płyn przed wilgocią (skoncentrowany) Tradyc. płyn przed wilgocią (gotowy do użycia)
Całkowity ciężar produktu wymagany do zabezpieczenia 100 m 9-calowej ściany (razem z opakowaniem). 17.1 Kg 51.7 Kg 269.0 Kg
Całkowity ciężar odpadów opakowania (razem z pudłami) po zabezpieczeniu 100 m 9-calowej ściany 1.08 Kg 2.13 Kg 9.88 Kg

Z powodu skoncentrowanej formuły kremu Dryzone koszty transportu i powiązane emisje mogą być znacznie zmniejszone. Jak to można było zaobserwować w powyższej tabeli, do zabezpieczenia danej części ściany wymagany jest dużo mniejszy ciężar kremu Dryzone niż w przypadku tradycyjnych metod zabezpieczania przed wilgocią.