Instalacja kremu przeciw wilgoci Dryzone

Instalacja kremu przeciw wilgoci Dryzone jest bardzo szybka i łatwa. W znajdującym się na tej stronie przewodniku krokowym przedstawiono sposób użycia kremu Dryzone w celu zabezpieczenia przed wilgocią standardowej ściany z cegieł. W celu uzyskania informacji na temat zabezpieczania przed wilgocią innych typów ścian, takich jak ściany z kamienia ułożonego losowo, należy zapoznać się z naszym przewodnikiem „Wilgoć od ziemi i jej kontrola” („Rising Damp and its Control”) dostępnym na stronie pobierania broszur.

Drill holes for Dryzone injection
1

1. Wywierć otwory

Wywierć otwory co 120 mm wzdłuż warstwy zaprawy murarskiej ściany, która ma zostać zabezpieczona przed wilgocią, za pomocą 12-milimetrowego wiertła. Otwory należy wywiercić do głębokości nieznacznie mniejszej niż grubość ściany — zapoznaj się z pełnymi instrukcjami dotyczącymi zalecanych głębokości wiercenia dla powszechnych grubości ścian.

Insert Dryzone cartridge
2

2. Przygotuj pistolet (1)

Odkręć końcówkę wylotową od pistoletu Dryzone i włóż wkład Dryzone.

Pierce Dryzone cartridge
3

3. Przygotuj pistolet (2)

Przebij wkład Dryzone za pomocą ostrego noża.

Inject Dryzone DPC Cream into wall
4

4. Wprowadzanie kremu przeciw wilgoci Dryzone

Umieść ponownie końcówkę wylotową i mocno ją dokręć. Włóż końcówkę wylotową pistoletu Dryzone na pełną głębokość pierwszego wywierconego wcześniej otworu. Naciśnij spust pistoletu i wypełnij otwór do jednego centymetra od powierzchni. W przypadku zabezpieczania przed wilgocią ścian szczelinowych upewnij się, że otwory każdej warstwy zostały wypełnione.

Dryzone dampproofing cream filling the hole
5

5. Zakończ pracę

Wypełnij pozostałe otwory kremem przeciw wilgoci Dryzone w ten sam sposób. W przypadku zabezpieczania ścian otynkowanych tynk należy usunąć i ponownie umieścić zgodnie z wymogami opisanymi w naszym przewodniku „Wilgoć od ziemi i jej kontrola” („Rising Damp and its Control”) dostępnym na stronie pobierania broszur.

Głębokość i odległość między wywierconymi otworami

Grubość ściany: 110mm 220mm 330mm 440mm
Głębokość wywierconego otworu: 100 mm 190 mm 310 mm 430 mm
Odległość między wywierconymi otworami: 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm

Ile tub kremu Dryzone będzie potrzebnych?

WGrubość ściany: 110mm 220mm 330mm 440mm
Długość ściany:  
10m 1.5 3.0 5.1 7.0
20m 3.0 6.0 10.2 13.0
30m 4.6 9.0 15.3 21.0
Make an enquiry