Vochtwerende crème van Dryzone: voordelen

Om een duidelijk beeld te krijgen van de voordelen die de vochtwerende crème van Dryzone biedt, moeten we ingaan op de gebreken van de klassieke vochtbehandelingen (injectie onder druk, zwaartekrachtwerking) die worden gebruikt sinds de jaren 50.

Old DPC Rising damp treatment

Hoewel deze systemen qua prestatie bijzonder doeltreffend zijn (mits een correcte installatie), hebben ze toch een aantal gebreken:

 • Het risico bestaat dat de vochtwerende vloeistof door spleten een gaatjes in de mortel loopt en zich niet gelijkmatig verspreidt. Dit kan ertoe leiden dat de vloeistof door de muur loopt en schade toebrengt aan aangrenzende gebouwen.
 • Er worden grote hoeveelheden van water of solvent in de muur geïnjecteerd, waardoor het droogproces wordt verlengd. De meeste vochtwerende vloeistoffen bevatten ongeveer 95 % water of solvent.
 • Injectie onder druk houdt een gezondheids- en een veiligheidsrisico in. Als de niet wordt gezorgd voor een correcte afsluiting, kan de vloeistof uit de muur spuiten in het gezicht van de technicus.
 • De poreusheid van elke muur is anders, waardoor het gevolg van een injectie onder druk ook telkens verschilt. Technici houden hier vaak onvoldoende rekening mee.
 • Voor injectie onder druk zijn dure elektrische pompen nodig die ook regelmatig moeten nagekeken worden.
 • De hogedrukinjectie is een saai, lastig en sterk van de technicus afhankelijk proces. Minder toegewijde technici injecteren vaak niet lang genoeg, wat kan leiden tot kwaliteitsproblemen.
 • Het zwaartekrachtsysteem is bijzonder tijdrovend. De trechters moeten immers verschillende malen worden bijgevuld voor een correcte behandeling, vooral bij grotere muren.
 • Heel wat vochtwerende vloeistoffen die worden gebruikt bij zwaartekrachtsystemen en hogedrukinjectie, zijn corrosief of ontvlambaar.

Dryzone biedt een oplossing voor alle hierboven beschreven problemen, dankzij de unieke crèmeformule:

 • Dryzone wordt niet onder druk geïnjecteerd. Het wordt eenvoudigweg aangebracht in boorgaten in de muur, waarna het zich verspreidt. Op die manier worden alle problemen gekoppeld aan hogedrukinjectie vermeden.
 • Dryzone meer dan over 60 % actieve ingrediënten. Bij vochtwerende vloeistoffen is dit percentage slechts 5 %. Er wordt komt ook weinig water in de muur terecht, waardoor het droogproces veel sneller verloopt.
 • Dryzone wordt aangebracht met een eenvoudig applicatiepistool dat slechts een fractie kost van de prijs van een elektrische pomp.

Modern Dryzone Rising Damp Treatment

Dryzone biedt u deze voordelen en vermijdt bovendien alle aan klassieke hogedrukinjectie gekoppelde problemen.

Het belangrijkste voordeel is echter de snelheid van het systeem. Met Dryzone wordt de vochtwerende laag algemeen gezien drie keer zo snel aangebracht als met chemische injectie. Bij grote muren is Dryzone ook een flink stuk sneller dan zwaartekrachtsystemen. Door gebruik te maken van Dryzone kunnen vochtbehandelingsfirma’s wekelijks meer opdrachten aannemen en dus hun rendabiliteit verhogen.

Bovendien hoeft de firma met deze snellere aanpak niet in te boeten aan kwaliteit. Dryzone is goedgekeurd door de British Board of Agrément (BBA) en onze interne tests hebben aangetoond dat Dryzone zelfs betere resultaten oplevert dan klassieke vochtbehandelingen. Andere voordelen voor vochtbehandelingsfirma’s:

 • Consistente toepassingshoeveelheid - Met Dryzone wordt het eenvoudig om een prijs op te geven voor een opdracht. U kunt immers gemakkelijk inschatten hoeveel product u nodig zult hebben omdat er niets verloren gaat door gaten en spleten in de muur.
 • Risicoarm – Dryzone is niet-bijtend, niet-ontvlambaar en wordt niet onder druk geïnjecteerd, waardoor het een stuk eenvoudiger wordt om te voldoen aan de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.
 • Vermijd morsen en rommel – Geen problemen met vochtwerende vloeistof die doorheen muren loopt.

Voordelen voor de eigenaar / bewoner

Het feit dat Dryzone veel sneller kan worden aangebracht dan behandelingen onder hoge druk, betekent dat de overlast voor de bewoner beperkt blijft.

In huurhuizen moet de eigenaar vaak instaan voor een alternatieve verblijfplaats voor de bewoner als de werkzaamheden langer dan een dag duren. Met Dryzone nemen behandelingen die normaal twee dagen duren minder dan een dag in beslag, waardoor de eigenaar heel wat geld kan besparen aan hotelrekeningen.

De solventvrije formule van Dryzone lost het geurhinderprobleem op dat gepaard gaat met bepaalde klassieke behandelingen.

Gezondheid & veiligheid

De gezondheids- & veiligheidsaspecten waren essentiële factoren bij de ontwikkeling van Dryzone. Voor Dryzone werd dan ook gekozen voor een niet-giftige, niet-bijtende en niet-ontvlambare formule.

Milieu

Het ontwikkelingsteam van Dryzone had zich ertoe verbonden om de voetafdruk van Dryzone op het milieu zo klein mogelijk te maken. Daarom werd niet alleen gekozen voor een sterk geconcentreerd, niet-giftig product, maar werd ook een vernieuwende folieverpakking ontwikkeld.

Dryzone

Dit leidde tot een product dat veel lichter is en veel minder verpakkingsafval meebrengt dan de klassieke vochtwerende systemen:

Vergelijking van gewicht en afval van verpakking

  Dryzone Klassieke vloeistof (geconcentreerd) Klassieke vloeistof (klaar voor gebruik)
Totale producthoeveelheid voor 100 m 23 cm dikke muur 17.1 Kg 51.7 Kg 269.0 Kg
Totale hoeveelheid verpakkingsafval (incl. dozen) voor 100 m 23 cm dikke muur 1.08 Kg 2.13 Kg 9.88 Kg

Door de geconcentreerde formule van Dryzone worden ook de transportkosten en hieraan gekoppelde emissies sterk gereduceerd. Zoals u ziet in de bovenstaande tabel, is de hoeveelheid Dryzone voor de behandeling van een stuk muur veel kleiner dan bij klassieke vochtwerende producten.