×
Dryzone Product Range

Een doelgerichte behandeling tegen opstijgend vocht

Vochtwering en opstijgend vocht

Afbladderende verflagen, loskomend behangpapier, een schimmelige geur en houtwerk dat vergaat, zijn de meest voorkomende symptomen van opstijgend vocht. Wanneer opstijgend vocht niet correct wordt aangepakt, kan dat leiden tot een huis waar het onaangenaam wonen is en dat moeilijk verkocht raakt. Het is dan ook belangrijk om een doeltreffende behandelingsmethode te kiezen.

Vochtwerende crème van Dryzone

Dryzone is een speciale, vochtwerende crème die op regelmatige afstanden wordt aangebracht in de mortel door middel van injectie in vooraf geboorde gaten. Dryzone zal zich verspreiden en vervolgens een permanente, waterafstotende laag vormen. Op die manier voorkomt u dat vocht opstijgt in de muur. Sinds de jaren 50 wordt frequent gebruikgemaakt van injectiesystemen met chemische vloeistoffen die op een gelijkaardige manier werken en goede resultaten opleveren bij de bestrijding van opstijgend vocht. Verneem meer over de vochtwerende crème van Dryzone …

Bewezen kwaliteit

De vochtwerende crème van Dryzone werd tevens getest door de onafhankelijke British Board of Agrément (BBA), de Britse tak van de Europese Union of Agrément. De BBA is een testorganisatie die samenwerkt met de Engelse overheid en al meer dan dertig jaar lang betrouwbaar en onafhankelijke informatie verstrekt over bouwproducten. Niet alle vochtbehandelingen hebben de voor de BBA-certificatie noodzakelijke tests doorstaan. Een door de BBA gecertificeerd product als Dryzone gebruiken biedt u de garantie dat het product een bewezen doeltreffendheid biedt voor het beoogde gebruik.

Bijkomende interne tests tonen aan dat Dryzone:

  • Betere resultaten oplevert dan klassieke vochtbehandelingen
  • Betere resultaten oplevert dan concurrerende producten op basis van crème en gel
  • Evenwichtigere kenmerken heeft dan concurrerende systemen
  • Eveneens doeltreffend is in met steengruis en puin gevulde muren

De vochtwerende crème van Dryzone wordt geproduceerd in het VK door Safeguard Europe Ltd. Alle informatie over het productassortiment van Safeguard voor renovatie en restauratie vindt u op de website van de onderneming, www.safeguardeurope.com.

Snel:

Dryzone kan twee- tot driemaal zo snel worden geïnjecteerd als klassieke vloeistoffen. De behandeling is op die manier sneller voltooid, waardoor de overlast voor de bewoners tot een minimum wordt beperkt.

Schoon:

Dryzone wordt niet onder druk geïnjecteerd. Het risico op vloeistoflekken en schade in de aangrenzende ruimtes of gebouwen is dan ook vrijwel onbestaand. Dryzone bevat geen koolwaterstofsolventen, waardoor er nauwelijks geurhinder is.

Doeltreffend:

Dryzone is het resultaat van een uitgebreid intern programma voor onderzoek en ontwikkeling. Hierbij werden honderden mogelijke formules overwogen en getest. Uit deze tests is gebleken dat Dryzone een betere bescherming biedt tegen opstijgend vocht dan de chemische injectiesystemen die het vervangt.

Make an enquiry