Fordele ved Dryzone fugtisolerende creme

For helt at forstå fordelene ved at bruge Dryzone fugtisolerende creme, er det nødvendigt at undersøge svaghederne ved de traditionelle fugtisolerende systemer til “trykindsprøjtning” og “faldtilførsel” der har været brugt siden 1950’erne.

Old DPC Rising damp treatment

Selvom disse systemer har vist sig at være meget effektive set fra et virkningsmæssigt synspunkt (hvis de er korrekt indført), har de en række ulemper:

 • Flydende fugtisolering kan sive gennem revner og sprækker, i stedet for at fordeles jævnt i mørtelen. Dette kan give problemer med væske der siver gennem skillemure og forårsager skade på tilstødende ejendomme.
 • Store mængder vand eller opløsningsmiddel indføres i muren hvilket forlænger tørringsprocessen. De fleste flydende, fugtisolerende produkter indeholder ca. 95 % vand eller opløsningsmiddel.
 • Trykluftstyret indføring udgør en risiko for sundheden og sikkerheden. Med mindre der er en passende afskærmning, kan væsken “blæses tilbage” i brugerens ansigt.
 • Hver mur har forskellig porøsitet og reagerer derfor forskelligt over for indføring ved hjælp af tryk. Brugeren tilpasser ikke altid sin teknik for at tage dette i betragtning.
 • Det er nødvendigt at bruge dyre el-pumper til trykindsprøjtning som kræver regelmæssig vedligeholdelse.
 • Fremgangsmåden ved trykindsprøjtning er kedelig, ubehagelig, langsom og kvaliteten afhænger i høj grad af brugeren. Mindre engagerede brugere sprøjter måske i kortere tid end påkrævet, hvilket fører til problemer med kvaliteten.
 • Systemet med faldtilførsel er meget tidskrævende fordi “tragte” normalt skal fyldes adskillige gange for at sikre et tilstrækkeligt behandlingsniveau - især hvis meget store mure skal behandles.
 • Mange flydende fugtisolerende produkter der anvendes til fugtisolering med faldtilførsel og trykindsprøjtning, er ætsende eller brandfarlige.

Med Dryzone undgår man problemer som de ovennævnte på grund af dets unikke “creme”-formulering:

 • Dryzone indsprøjtes ikke under tryk. Det indføres ganske enkelt i hullerne i muren og gives mulighed for at tørre. Dette eliminerer de ovennævnte problemer forårsaget af trykstyret indsprøjtning.
 • Dryzone indeholder over 60 % aktive stoffer sammenlignet med ca. 5 % for flydende fugtisolering. Derfor indføres en meget mindre mængde vand i muren, hvilket reducerer tørreperioden.
 • Dryzone indføres ved at bruge en simpel applikatorpistol som koster en brøkdel af prisen for en elektrisk indsprøjtningspumpe.

Modern Dryzone Rising Damp Treatment

Dryzone giver mange fordele for leverandøren af fugtisolerende produkter, bl.a. alene ved at undgå begrænsningerne ved traditionel trykindsprøjtning.

Den vigtigste af disse fordele er appliceringshastigheden. En ny fugtisolering kan indføres tre gange hurtigere ved brug af Dryzone end ved brug af kemisk indsprøjtning. Dryzone er også betydelig hurtigere at indføre i meget store mure end ved systemer med faldtilførsel. Ved at bruge Dryzone er en leverandør af fugtisolering derfor i stand til at udføre flere jobs hver uge, samtidig med at lønsomheden øges.

Leverandøren af fugtisolering kan drage denne hurtige fordel uden at gå på kompromis med kvaliteten af sit arbejde. Dryzone er godkendt af British Board of Agrement (BBA) og vore interne tests har vist at Dryzone rent faktisk overgår traditionelle fugtisoleringssystemer. Andre fordele for leverandører af fugtisolering omfatter:

 • Ensartet appliceringsniveau - Dryzone gør det nemt at beregne prisen for et arbejde. Det er nemt at vurdere hvor meget materiale der skal bruges, fordi der ingen “væsketab” er gennem revner og sprækker i muren.
 • Lav-risiko - Dryzone er ikke-ætsende, ikke brandfarlig og indsprøjtes ikke under tryk - hvilket gør det meget nemmere at overholde sundheds- og sikkerhedsreglerne.
 • Spild og griseri elimineres stort set - Ingen problemer med flydende fugtisolering der siver gennem skillemure.

Fordele for boligejeren / beboeren

Fordi Dryzone kan indføres meget hurtigere end behandlinger med trykindsprøjtning, bliver den tid beboeren er beskæftiget med dette arbejde minimeret.

Hvis det drejer sig om en lejet bolig, skal ejeren normalt betale beboeren for en alternativ bolig hvis arbejdet varer mere end en dag. Ved at bruge Dryzone, kan behandlinger der normalt vil tage to dage at udføre, færdiggøres på mindre en én dag, hvilket sparer ejeren eller boligforeningen for store beløb til hotelregninger.

Dryzones formulering uden opløsningsmidler eliminerer lugtproblemer der er forbundet med nogle traditionelle fugtisolerende behandlingsmidler.

Sundhed & sikkerhed

Hensynet til sundhed & sikkerhed var øverst på listen over udviklingskriterier for Dryzone. Derfor er Dryzone sammensat af ugiftige, ikke-ætsende og ikke-brændbare stoffer.

Miljø

Det udviklingsteam der står bag Dryzone, var forpligtet til at sikre at Dryzone efterlod minimale miljømæssige eftervirkninger. Udover Dryzones meget koncentrede, men ugiftige formulering, blev et helt nyt emballeringssystem med folie anvendt.

Dryzone

Dette resulterede i et produkt der var meget lettere og gav mindre emballagespild end ved tidligere fugtisolerende systemer:

Sammenligning af emballagens vægt og spild

  Dryzone Tradit. DPC-væske (koncentrat) Tradit. DPC-væske (klar til brug)
Produktets krævede totalvægt til behandling af 100 m af 9" mur (inklusiv emballage). 17.1 Kg 51.7 Kg 269.0 Kg
Totalvægt af emballagespild (inklusiv kasser) fra behandling af 100 m på 9" mur. 1.08 Kg 2.13 Kg 9.88 Kg

På grund af Dryzones koncentrerede formulering, kan transportomkostninger og udledte emissioner reduceres betydeligt. Som det ses i tabellen ovenfor, kræves en meget mindre vægt af Dryzone til behandling af et givet murafsnit end det er tilfældet ved traditionelle behandlinger til fugtisolering.