Dryzones Website - Vilkår

  1. Alle oplysninger der vises på dette site er beregnet udelukkende til personligt brug. Ingen af disse oplysninger må ændres, distribueres, videregives eller publiceres offentligt.
  2. Du bør tage udgangspunkt i, at alle oplysninger der vises på dette website er copyrightbeskyttede, med mindre andet angives. Det er ikke tilladt at bruge dette copyrightbeskyttede værk på anden måde end det der er angivet i disse vilkår, uden skriftlig tilladelse fra Safeguard Europe Limited.
  3. Safeguard Europe Limited hverken garanterer eller erklærer at brug af samtlige oplysninger der vises på dette site, ikke vil være i strid med tredjemands rettigheder.
  4. Safeguard Europe Limited giver ingen oplysninger eller garantierklæringer med hensyn til nøjagtigheden af de oplysninger der vises på dette site.
  5. Din brug af, og de resultater der stammer fra oplysningerne på dette website er på egen risiko.
  6. Safeguard Europe Limited er ikke ansvarlig for nogen skade overhovedet som følge af din adgang til, eller brug af dette website.
  7. Links til eksterne websites er ikke ensbetydende med at sponsorerne af disse websites, eller indhold, produkter, serviceydelser, reklame eller andet materiale der præsenteres på disse sider, er godkendte af Safeguard Europe Ltd.