Výhody produktu emulzní pasty proti vzlínající vlhkosti Dryzone

Aby bylo možné plně pochopit výhody použití emulzní pasty proti vzlínající vlhkosti Dryzone, je nutné prozkoumat nedostatky tradičního „tlakového vstřikování“ a „gravitačních“ systémů proti vlhkosti, které se používají od padesátých let.

Old DPC Rising damp treatment

Ukázalo se, že přestože jsou tyto systémy velmi účinné z hlediska svého výkonu (při správné instalaci), trpí řadou nedostatků:

 • Kapalina proti vzlínající vlhkosti může protékat prasklinami a štěrbinami a nedojde k jejímu rovnoměrnému rozložení v maltě. To může mít za následek problémy s kapalinou protékající přes společné dělicí zdi a poškození sousedních nemovitostí.
 • Do zdi se dostane velké množství vody nebo rozpouštědla, což prodlužuje proces vysychání. Většina kapalin proti vlhkosti obsahuje přibližně 95 % vody nebo rozpouštědla.
 • Tlakové vstřikování představuje zdravotní a bezpečnostní riziko. Pokud se nevytvoří příslušná zátka, kapalina může stříknout zpět do tváře pracovníka.
 • Každá stěna je různě porézní, takže jinak reaguje na tlakové vstřikování. Pracovníci tomu ne vždy přizpůsobují techniku.
 • Pro tlakové vstřikování jsou nutné drahé elektrické pumpy, které si vyžadují pravidelnou údržbu.
 • Tlakové vstřikování je nudná, nepohodlná, pomalá práce, která je velmi závislá na pracovníkovi. Méně zodpovědní pracovníci mohou provádět vstřikování kratší čas, než je nutné, což může vést k problémům s kvalitou.
 • Systémy založené na gravitaci jsou velmi časově náročné, protože „nálevné otvory“ se musí naplnit několikrát, aby ošetření bylo dostatečné - zvláště to platí u ošetření rozměrných zdí.
 • Mnoho kapalin proti vlhkosti, které se používají v gravitačních systémech a systémech tlakového vstřikování, způsobuje korozi nebo jsou hořlavé.

Dryzone dokáže výše zmíněné problémy překonat díky svému jedinečnému „pastovému“ složení:

 • Dryzone se nevstřikuje pod tlakem. Jednoduše se zavede do otvorů a ponechá se rozšířit. To eliminuje výše uvedené problémy, které způsobuje tlakové vstřikování.
 • Dryzone obsahuje přes 60 % aktivních složek ve srovnání s přibližně 5 % u kapalin proti vlhkosti. Takže se do stěny dostává mnohem menší množství vody, což zkracuje dobu vysychání.
 • Dryzone se aplikuje pomocí jednoduché aplikační pistole, která stojí zlomek ceny elektrické pumpy

Modern Dryzone Rising Damp Treatment

Dryzone dokáže dodavateli systému proti vzlínající vlhkosti nabídnout výhody mnohem větší, než jen překonání omezení tradičního tlakového vstřikování.

Nejdůležitější z těchto výhod je rychlost aplikace. Většinou lze celý postup aplikace systému proti vzlínající vlhkosti provést třikrát rychleji při použití Dryzone ve srovnání s chemickým vstřikováním. Při použití ve velkých stěnách je aplikace Dryzone také značně rychlejší, než systémy založené na gravitaci. Díky použití Dryzone může dodavatel systému proti vzlínající vlhkosti udělat více zakázek za týden, a takto zlepšit výdělečnost.

Dodavatel systému proti vzlínající vlhkosti využije výhod této rychlosti bez toho, aby utrpěla kvalita jeho práce. Dryzone je schválený úřadem British Board of Agrement (BBA) a naše firemní testy ukázaly, že Dryzone ve skutečnosti předčí tradiční systémy proti vzlínající vlhkosti. Další výhody pro dodavatele systému proti vzlínající vlhkosti zahrnují:

 • Stálá cena za aplikaci - s Dryzone je nacenění zakázek jednoduché. Je jednoduché odhadnout, kolik materiálu se použije, protože nedochází k žádným „ztrátám kapaliny“ vinou prasklin a štěrbin ve stěně.
 • Nízké riziko - Dryzone je neleptavý, nehořlavý a nevstřikuje se pod tlakem - tj. je mnohem jednodušší splnit zdravotní a bezpečnostní směrnice.
 • Vylití a znečištění prakticky neexistuje - nedochází k žádnému problému vinou toho, že by kapalina proti vzlínající vlhkosti procházela přes společné stěny.

Výhody pro majitele domu/bydlícího

Skutečnost, že Dryzone lze aplikovat mnohem rychleji než ošetření pomocí tlakového vstřikování znamená, že rušení bydlícího je mnohem menší.

V případě pronájmu by pronajímatel musel bydlícímu zajistit náhradní bydlení v případě, že by práce trvala déle než jeden den. Ošetření, které by normálně trvalo dva dny, lze pomocí Dryzone dokončit za méně než jeden den a ušetřit tak majiteli nebo bytové organizaci velké množství peněz, které by jinak bylo vynaloženo na hotelové ubytování.

Složení Dryzone, které neobsahuje rozpouštědla, eliminuje zápach, který se spojen s některými tradičními způsoby ošetření proti vzlínající vlhkosti.

Zdraví & bezpečnost

Zdraví & bezpečnost byly při vývoji Dryzone na prvních místech. Z tohoto důvodu je Dryzone navržen tak, aby byl netoxický, neleptavý a nehořlavý.

Životní prostředí

Tým, který vyvíjel Dryzone, si dal za cíl zajistit, aby měl Dryzone minimální vliv na životní prostředí. Kromě toho, že Dryzone je vysoce koncentrovaný, ale má velmi málo toxické složení, byla použita i nová balicí fólie

Dryzone

Díky tomu je tento produkt mnohem lehčí a vytváří méně odpadu balení než předchozí systémy proti vzlínající vlhkosti:

Srovnání hmotnosti balení a odpadu

  Dryzone Tradiční kapalina proti vzl. vlhk. (koncentr.) Tradiční kapalina proti vzl. vlhk. (připr. k použití)
Celková hmotnost nutná k ošetření 100 m stěny o tloušťce 23 cm (včetně balení) 17.1 Kg 51.7 Kg 269.0 Kg
Celková hmotnost odpadu balení (včetně krabic) nutná k ošetření 100 m stěny o tloušťce 23 cm 1.08 Kg 2.13 Kg 9.88 Kg

Díky koncentrovanému složení Dryzone je možné značně snížit náklady na dopravu a s ní spojené emise. Jak je vidět z tabulky uvedené výše, k ošetření dané sekce stěny je nutné mnohem menší množství Dryzone, než v případě tradičních ošetření proti vzlínající vlhkosti.