Literatura o produktu…

Veškeré informace o emulzní pastě proti vzlínající vlhkosti Dryzone lze stáhnout zdarma pro vlastní použití z těchto stránek ve formátu Adobe Acrobat (pdf).

Ke zobrazení těchto souborů je nutný Adobe Acrobat Reader (4.0 nebo vyšší). Acrobat Reader je již na mnoha počítačích standardně nainstalován. Jestliže na vašem PC (nebo Mac) není, před prohlížením těchto souborů si stáhněte kopii zdarma ze stránek Adobe.

Můžete také kontaktovat nejbližšího prodejce Dryzone, který vám pošle materiály poštou.

Informace o podobných produktech distribuovaných výrobcem Dryzone, Safeguard Europe, lze také stáhnout z těchto stránek. Ucelenější výběr najdete v oddíle ke stažení na webových stránkách Safeguard.

Dokumenty, které jsou k dispozici:

Aplikační list Dryzone

Aplikační list Dryzone

Popisuje výhody produktu Dryzone ve srovnání s tradičními technikami proti vlhkosti. Obsahuje návod na zavedení Dryzone do standardní cihlové stěny.


Vzlínající vlhkost a její kontrola

Rising damp and its control

„Vzlínající vlhkost a její kontrola“ je podrobnější ve srovnání s běžným aplikačním listem. Např. je zařazeno rozložení vrtaných otvorů v kamenných stěnách. První část knihy se zabývá diagnózou vzlínající vlhkosti.


Leták pro majitele domů

Leták pro majitele domů

Leták pro dodavatele, který mohou vložit do své zprávy. Nastiňuje výhody použití produktu Dryzone z pohledu majitele domu.


Cerifikát BBA

Cerifikát BBA

Certifikát pro kompletní systémy proti vlhkosti Safeguard. Informace o produktu Dryzone najdete na s. 21 a 22 (list s podrobnostmi 5). Podrobnosti o certifikaci BBA najdete na webových stránkách BAA.


Suchá hniloba a její kontrola

Suchá hniloba a její kontrola

V budovách trpících vzlínající vlhkostí může být často problémem suchá hniloba dřeva způsobená houbou. „Suchá hniloba dřeva způsobená houbou a její kontrola“ nabízí kompletní strategii ošetření. Další podrobnosti naleznete v (oddíle suchá hniloba)[http://www.safeguardeurope.com/applications/dry_rot.php] na webových stránkách Safeguard.


Vytvoření prostoru použitelného pro bydlení vysušením suterénu

Vytvoření prostoru použitelného pro bydlení vysušením suterénu

Výrobek Dryzone slouží k zastavení vlhkosti stoupající ze země nahoru. Vlhkost pod úrovní země řeší jiné produkty. Další podrobnosti najdete v oddíle izolace suterénu proti vlhkosti na webových stránkách Safeguard.