Výhody Dryzone – krému proti vzlínajúcej vlhkosti

Aby bolo možné naplno pochopiť výhody použitia Dryzone krému, je nutné preskúmať nedostatky tradičného „tlakového vstrekovania“ a „gravitačných“ systémov proti vlhkosti, ktoré sa používajú od päťdesiatych rokov.

Old DPC Rising damp treatment

Ukázalo sa, že aj keď sú tieto systémy veľmi účinné z hľadiska svojho výkonu (pri správnej aplikácii), trpia množstvom nedostatkov:

 • Kvapalina proti vzlínajúcej vlhkosti môže pretiecť prasklinami a štrbinami a nedôjde k jej rovnomernému rozloženiu v malte. To môže mať za následok problémy s kvapalinou pretekajúcou cez spoločné deliace steny a poškodenie susedných nehnuteľností.
 • Do múru sa dostane velké množstvo vody alebo rozpúšťadla, čo predlžuje proces vysúšania. Väčšina kvapalín proti vlhkosti obsahuje približne 95 % vody alebo rozpúšťadla
 • Tlakové vstrekovanie predstavuje zdravotné a bezpečnostné riziko. Pokiaľ sa nevytvorí príslušný uzáver, kvapalina môže streknúť späť do tváre pracovníka.
 • Každý múr má rôznu pórozitu, takže inak reaguje na tlakové vstrekovanie. Pracovníci tomu nie vždy prispôsobia techniku.
 • Pre tlakové vstrekovanie sú potrebné drahé elektrické pumpy, ktoré si vyžadujú pravidelnú údržbu.
 • Tlakové vstrekovanie je nudná, nepohodlná, pomalá práca, ktorá je veľmi závislá na pracovníkovi. Menej zodpovední pracovníci môžu uskutočňovať vstrekovanie kratší čas, ako je potrebné, čo môže viesť k problémom s kvalitou.
 • Systémy založené na gravitácii sú veľmi časovo náročné, pretože „nálevné otvory sa musia naplniť niekoľkokrát, aby ošetrenie bolo dostatočné – zvlášť to platí pri ošetrení rozmerných múrov.
 • Mnoho kvapalín proti vlhkosti, ktoré sa používajú v gravitačných systémoch a systémoch tlakového vstrekovania, spôsobuje koróziu alebo sú horľavé.

Dryzone dokáže vyššie uvedené problémy prekonať vďaka svojmu jedinečnému „krémovému“ zloženiu.

 • Dryzone sa nevstrekuje pod tlakom. Jednoducho sa zavedie do otvorov a ponechá sa rozšíriť. To eliminuje vyššie uvedené problémy, ktoré spôsobuje tlakové vstrekovanie.
 • Dryzone obsahuje cez 60 % aktívnych zložiek v zrovnaní s približne 5 % u kvapalín proti vlhkosti. Takže sa do steny dostáva oveľa menšie množstvo vody, čo skracuje dobu vysychania.
 • Dryzone dokáže dodávateľovi systémov proti vzlínajúcej vlhkosti ponúknuť výhody oveľa väčšie, ako len prekonanie obmedzenia tradičného tlakového vstrekovania.

Modern Dryzone Rising Damp Treatment

Dryzone dokáže dodávateľovi systémov proti vzlínajúcej vlhkosti ponúknuť výhody oveľa väčšie, ako len prekonanie obmedzenia tradičného tlakového vstrekovania.

Najdôležitejšia z týchto výhod je rýchlosť aplikácie. Väčšinou je možné celý postup aplikácie systému proti vzlínajúcej vlhkosti urobiť trikrát rýchlejšie pri použití Dryzone v porovnaní s chemickým vstrekovaním. Pri použití vo veľkých stenách je aplikácia Dryzone tiež značne rýchlejšia, ako systémy založené na gravitácii. Vďaka použitiu Dryzone môže dodávateľ systémov proti vzlínajúcej vlhkosti urobiť viac zákaziek za týždeň a takto zlepšiť zárobkovosť.

Dodávateľ systémov proti vzlínajúcej vlhkosti využije výhod tejto rýchlosti bez toho, aby utrpela kvalita jeho práce. Dryzone je schválený úradom British Board of Agrement (BBA) a naše firemné testy ukázali, že Dryzone v skutočnosti prekonáva tradičné systémy proti vzlínajúcej vlhkosti. Ďalšie výhody pre dodávateľov systémov proti vzlínajúcej vlhkosti zahŕňajú:

 • Stála cena za aplikáciu – s Dryzone je ocenenie zákazie jednoduché. Je jednoduché odhadnúť, koľko materiálu sa použije, pretože nedochádza k žiadnym „stratám kvapaliny“ zavinením prasklinami a štrbinami v stene.
 • Nízke riziko – Dryzone je neleptavý, nehorľavý a nevstrekuje sa pod tlakom – je oveľa jednoduchšie splniť zdravotné a bezpečnostné smernice.
 • Vyliatie a znečistenie prakticky neexistuje – nedochádza k žiadnemu problému vinou toho, že by kvapalina proti vzlínajúcej vlhkosti prechádzala cez spoločné steny.

Výhody pre majiteľa domu/bývajúceho

Skutočnosť, že Dryzone je možné aplikovať oveľa rýchlejšie ako ošetrenie pomocou tlakového vstrekovania, znamená, že rušenie bývajúceho je omnoho menšie.

V prípade prenájmu by prenájimateľ musel bývajúcemu zaistiť náhradné bývanie v prípade, že by práca trvala dlhšie ako jeden deň. Ošetrenie, ktoré by normálne trvalo dva dni, je možné pomocou Dryzone dokončiť za menej než jeden deň a ušetriť tak majiteľovi alebo bytovej organizácii veľké množstvo peňazí, ktoré by inak boli spotrebované na hotelové ubytovanie.

Zloženie Dryzone, ktoré neobsahuje rozpúšťadla, eliminuje zápach, ktorý je spojený s niektorými tradičnými spôsobmi ošetrenia proti vzlínajúcej vlhkosti.

Zdravie a bezpečnosť

Zdravie a bezpečnosť boli pri vývoji Dryzone na prvých miestach. Z tohto dôvodu je Dryzone navrhnutý tak, aby bol netoxický, neleptavý a nehorľavý.

Životné prostredie

Tím, ktorý vyvíjal Dryzone, si dal za cieľ zaistiť, aby mal Dryzone minimálny vplyv na životné prostredie. Okrem toho, že Dryzone je vysoko koncentrovaný, ale má veľmi malé toxické zloženie, bola použitá aj nová baliaca fólia.

Dryzone

Vďaka tomu je tento produkt oveľa lahší a vytvára menej odpadu balenia ako predchádzajúce systémy proti vzlínajúcej vlhkosti:

Porovnanie hmotností balenia a odpadu

  Dryzone Tradičná kvapalina proti vzl. Vhkosti (koncentr.) Tradičná kvapalina proti vzl. Vlhkosti (prípr. K použitiu)
Celková hmotnosť potrebná k ošetreniu 100 m steny s hrúbkou 23 cm (vrátane balenia) 17.1 Kg 51.7 Kg 269.0 Kg
Celková hmotnosť odpadu balenia (vrátane krabíc) potrebná k ošetreniu 100 m steny s hrúbkou 23 cm 1.08 Kg 2.13 Kg 9.88 Kg

Vďaka koncentrovanému zloženiu Dryzone, je možné značne znížiť náklady na dopravu a s ňou spojené emisie. Ako je vidieť z tabuľky uvedenej vššie, k ošetreniu danej sekcie steny je potrebné oveľa menšie množstvo Dryzone, než v prípade tradičných ošetrení proti vzlínajúcej vlhkosti.