Aplikácia emulzného krému Dryzone proti vzlínajúcej vlhkosti

Aplikácia emulzného krému Dryzone proti vzlínajúcej vlhkosti je extrémne rychlá a jednoduchá. Sprievodca na tejto strane ukazuje použitie Dryzone krok za krokom pre ochranu proti vzlínajúcej vlhkosti na štandardnej stene z tehál. Informácie o zaistení iných druhov stien proti vzlínajúcej vlhkosti, ako je napr. nepravidelné kamenné murivo, nájdete v našom sprievodcovi „Vzlínajúca vlhkosť a jej kontrola“, ktorý je k dispozícií na našej strane so súbormi k stiahnutiu.

Drill holes for Dryzone injection
1

1. Vŕtanie otvorov

Pomocou 12mm vrtáku vyŕtajte otvory do maltovej špáry izolovanej steny tak, aby stredy otvorov boli od seba 120 mm. Otvory vyvŕtajte do hĺbky mierne menšej, ako je hrúbka steny – viď kompletné inštrukcie, kde nájdete doporučené hĺbky vrtov pre bežné hrúbky stien.

Insert Dryzone cartridge
2

2. Pripravte si pištol (1)

Odskrutkujte nadstavec trysky pištole Dryzone a vložte náplň Dryzone.

Pierce Dryzone cartridge
3

3. Pripravte si pištol (2)

Ostrým nožom prepichnite náplň Dryzone.

Inject Dryzone DPC Cream into wall
4

4. Vstreknite emulzný krém Dryzone proti vzlínajúcej vlhkosti

Vložte trysku späť a pevne ju zaskrutkujte. Vložte trysku pištole Dryzone úplne do predvrtaného otvoru. Stisknite kohútik pištole a vyplňte celý otvor až po jeden centimeter od okraja. Pri izolácii dutej steny proti vzlínajúcej vlhkosti nezabudnite vyplniť všetky dutiny.

Dryzone dampproofing cream filling the hole
5

5. Dokončite prácu

Rovnakým spôsobom vyplňte ďalšie otvory emulzným krémom Dryzone. Pri ošetrovaní omietnutých stien je potrebné odstrániť omietku a znovu steny omietnúť podľa pokynov v našej príručke „Vzlínajúca vlhkosť a jej kontrola“, ktorá je k dispozísii na našej stránke so súbormi k stiahnutiu.

Hĺbka a vzdialenosť medzi vŕtanými otvormi

Hrúbka steny: 110mm 220mm 330mm 440mm
Hĺbka otvorov: 100 mm 190 mm 310 mm 430 mm
Vzdialenosť medzi vŕtanými otvormi: 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm

Koľko túb Dryzone budete potrebovať?

Hrúbka steny: 110mm 220mm 330mm 440mm
Dĺžka steny:  
10m 1.5 3.0 5.1 7.0
20m 3.0 6.0 10.2 13.0
30m 4.6 9.0 15.3 21.0
Make an enquiry