Πλεονεκτήματα του Dryzone

Προκειμένου να γίνουν πλήρως κατανοητά τα οφέλη της κρέμας στεγάνωσης κατά της ανιούσας υγρασίας Dryzone, είναι απαραίτητο να εξεταστούν οι ανεπάρκειες των παραδοσιακών συστημάτων έγχυσης, που χρησιμοποιούνται από τη δεκαετία του ‘50.

Old DPC Rising damp treatment

Αν και τα υλικά αυτά είχαν αποδειχθεί αρκετά αποτελεσματικά από άποψη απόδοσης (όταν εφαρμόζονται σωστά) πάσχουν από έναν αριθμό μειονεκτημάτων:

 • Το υγρό που χρησιμοποιείται μπορεί να διαδοθεί μέσω των ρωγμών και των σχισμών του κονιάματος, αντί να διαχυθεί ομοιόμορφα μέσω του κονιάματος. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα με το υγρό που διαφεύγει σε παράπλευρους τοίχους προκαλώντας ζημιά σε γειτνιάζοντες χώρους.
 • Οι μεγάλες ποσότητες νερού ή διαλύτη που εισάγονται στον τοίχο, μεγαλώνει τη χρονική διάρκεια της διαδικασίας ξήρανσης. Οι περισσότεροι μέθοδοι προστασίας από την υγρασία σε ρευστή μορφή, περιέχουν νερό ή διαλύτη σε ποσοστό περίπου 95%.
 • Η έγχυση υπό πίεση εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια του χειριστή, αφού το ρευστό μπορεί να τιναχθεί πίσω στο πρόσωπο του.
 • Κάθε τοίχος είναι διαφορετικός στη πορώδη σύνθεσή του και ως εκ τούτου ανταποκρίνεται διαφορετικά στην έγχυση με πίεση. Οι χρήστες των μεθόδων αυτών συχνά δεν λαμβάνουν υπόψη τους το γεγονός αυτό.
 • Ακριβές ηλεκτρικές αντλίες, που χρειάζονται συχνή συντήρηση, απαιτούνται για την έγχυση υπό πίεση.
 • Η διαδικασία της έγχυσης υπό πίεση είναι άβολη και αργή, ενώ εξαρτάται και σε μεγάλο ποσοστό από την δεξιοτεχνία του τεχνίτη. Λιγότερο ευσυνείδητοι τεχνίτες, συχνά βιάζονται και προκαλούν προβλήματα στην εφαρμογή.
 • Από την άλλη μεριά, το σύστημα με χρήση της βαρύτητας απαιτεί πολύ χρόνο, καθώς οι «χοάνες» πρέπει – συνήθως - να γεμίσουν αρκετές φορές για την επαρκή αντιμετώπιση του προβλήματος, ιδιαίτερα όταν οι τοίχοι είναι αρκετά μεγάλοι.
 • Πολλά από τα υγρά που χρησιμοποιούνται στις δύο κλασικές μεθόδους έγχυσης είναι διαβρωτικά ή εύφλεκτα.

Το Dryzone είναι σε θέση να ξεπεράσει τα παραπάνω προβλήματα, χάρη στην μοναδική σύνθεσή του:

 • Το Dryzone δεν εγχέεται υπό πίεση, αλλά εισάγεται απλά στις τρύπες που έχουν δημιουργηθεί στον τοίχο και στη συνέχεια διαχέεται. Αυτό ξεπερνά τα προβλήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω και προκαλούνται από την έγχυση με πίεση.
 • Το Dryzone περιέχει πάνω από 60% δραστικής ουσίας, έναντι περίπου 5% των κοινών υλικών αντιμετώπισης της ανιούσας υγρασίας. Επομένως πολύ μικρότερη ποσότητα νερού εισάγεται στον τοίχο κατά την εφαρμογή του, μειώνοντας έτσι αντίστοιχα και τον χρόνο ξήρανσης αυτού.
 • Το Dryzone εφαρμόζεται χρησιμοποιώντας απλό χειροπίστολο έγχυσης, που κοστίζει ελάχιστα σε σχέση με την τιμή της ηλεκτρικής αντλίας για έγχυση με πίεση.

Modern Dryzone Rising Damp Treatment

Το Dryzone προσφέρει σημαντικά οφέλη στον επαγγελματία μονωτή και τον βοηθάει να ξεπεράσει τους περιορισμούς της παραδοσιακής έγχυσης υπό πίεση.

Το σημαντικότερο από τα οφέλη είναι η ταχύτητα της μεθόδου, αφού η εφαρμογή του Dryzone πραγματοποιείται τρεις φορές ταχύτερα από την έγχυση των κοινών χημικών μέσων. Με χρήση του Dryzone, ο επαγγελματίας μονωτής μπορεί να πραγματοποιήσει περισσότερα έργα στον ίδιο χρόνο, αυξάνοντας κατά πολύ την αποδοτικότητά του. Ο τεχνίτης μονωτής μπορεί έτσι να εξοικονομήσει πολύτιμο χρόνο χωρίς καμία συνέπεια ως προς την ποιότητα της εργασίας του.

Το Dryzone έχει δοκιμασθεί και εγκριθεί από τη Βρετανική Επιτροπή Πιστοποίησης (BBA), ενώ όλες οι δοκιμές αποδεικνύουν ότι το Dryzone είναι πολύ ανώτερο από τις κοινές και παραδοσιακές μεθόδους. Άλλα οφέλη στους τεχνίτες εφαρμοστές της μεθόδου είναι:

 • Ο εύκολος εκ των προτέρων υπολογισμός της κατανάλωσης του Dryzone καθιστά απλή και ασφαλή την κοστολόγηση των εργασιών. Είναι εύκολο να υπολογίσει κανείς πόσο υλικό θα χρειασθεί δεδομένου ότι δεν θα υπάρξει καμία απώλεια μέσω ρωγμών ή σχισμών του τοίχου.
 • Η εφαρμογή της μεθόδου είναι ιδιαίτερα ασφαλής για τον χρήστη. Το Dryzone είναι μη καυστικό και μη εύφλεκτο, ενώ η εφαρμογή δεν απαιτεί έγχυση υπό πίεση. Έτσι η εφαρμογή της μεθόδου είναι απολύτως σύμφωνη με
 • Η έγχυση υπό πίεση ρυπαίνει το χώρο – ενώ η χρήση του Dryzone δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα με διαρροές μέσω παραπλεύρων τοίχων.

Πλεονεκτήματα για τους ιδιοκτήτες-ενοίκους

Το Dryzone εφαρμόζεται ευκολότερα και ταχύτερα από τις κοινές μεθόδους έγχυσης υπό πίεση, γεγονός που ελαχιστοποιεί την όχληση για τους ενοίκους. Επιπλέον, η ελεύθερη από διαλύτες σύνθεση του Dryzone, έχει σαν αποτέλεσμα να μην υπάρχουν δυσάρεστες οσμές, όπως συμβαίνει με αντίστοιχες παραδοσιακές μεθόδους.

Υγεία & Ασφάλεια

Τα κριτήρια υγείας και ασφάλειας αποτέλεσαν προτεραιότητα κατά την ανάπτυξη του Dryzone. Σύμφωνα με τα κριτήρια αυτά το Dryzone αναπτύχθηκε ως ένα μη τοξικό, μη καυστικό και μη εύφλεκτο υλικό.

Περιβάλλον

Η ομάδα ανάπτυξης του Dryzone δεσμεύτηκε επίσης να εξασφαλίσει τη μη αρνητική επίδραση στο περιβάλλον. Εκτός από την ιδιαίτερα συγκεντρωμένη αλλά και χαμηλής τοξικότητας σύνθεση του Dryzone, χρησιμοποιήθηκε ένα νέο σύστημα συσκευασίας από φύλλα αλουμινίου.

Dryzone

Αυτό οδήγησε σ’ ένα προϊόν πολύ ελαφρύτερο, με λιγότερα απόβλητα συσκευασίας από τα προηγούμενα συστήματα:

Σύγκριση βαρών (με απόβλητα συσκευασίας)

  Dryzone Κοινό DPC-υγρό (συγκεντρωμένο) Κοινό DPC-Fluid (έτοιμο για χρήση)
Συνολικό βάρος απαιτούμενου προϊόντος για εφαρμογή σε 100m τοίχου (συμπ. της συσκευασίας). 17.1 Kg 51.7 Kg 269.0 Kg
Συνολικό βάρος των αποβλήτων που συσκευάζουν (συμπεριλαμβανομένων των κιβωτίων) από την εφαρμογή σε τοίχο 100m 1.08 Kg 2.13 Kg 9.88 Kg

Λόγω της συγκεντρωμένης σύνθεσης του Dryzone, τα έξοδα μεταφοράς και τα σχετικά απόβλητα μειώνονται κατά πολύ. Όπως μπορεί να δει κανείς από τον παραπάνω πίνακα, το απαιτούμενο βάρος Dryzone είναι – για συγκεκριμένη εφαρμογή – πολύ μικρότερο από τις παραδοσιακές μεθόδους έγχυσης υγρών.