Webové stránky Dryzone – Zmluvné podmienky

  1. Všetky informácie uvedené na týchto stránkach slúžia len pre Vaše osobné použitie. Nesmiete zmeniť, distribuovať, prenášať alebo verejne zobrazovať žiadne uvedené informácie.
  2. Musíte predpokladať, že všetko, čo je zobrazené na týchto webových stránkach, podlieha autorským právam, pokiaľ nie je stanovené inak. Tieto autorské diela nesmiete používať inak, než ako je uvedené v týchto Zmluvných podmienkach, bez písomného povolenia od spoločnosti Safeguard Europe Limited.
  3. Safeguard Europe Limited nezaručuje, ani nevyžaduje, že použitie akýchkoľvek informácií uvedených na týchto stránkach neporušia práva tretích strán.
  4. Safeguard Europe Limited nezaručuje, ani sa nevyjadruje k presnosti informácií uvedených na týchto stránkach.
  5. Použitie a následky vzniknuté z použitia informácií uvedených na týchto stránkach sú na Vaše vlastné riziko.
  6. Safeguard Europe Limited nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v dôsledku prístupu k týmto stránkam alebo ich použitiu.
  7. Odkazy na externé webové stránky neznamenajú, že spoločnosť Safeguard Europe Ltd podporuje sponzorov takýchto stránok alebo ich obsah, produkty, služby, reklamu alebo iné materiály prezentované na takýchto stránkach.