×
Dryzone Product Range

Krém proti vzlínajúcej vlhkosti

Ochrana pred vlhkosťou a vzlínajúca vlhkosť

Odlupujúca sa farba, odlepujúca sa tapeta, „zatuchnutý“ zápach a hniloba dreva patria medzi najčastejšie príznaky vzlínajúcej vlhkosti. Ak sa nepodarí správne ošetriť vzlínajúcu vlhkosť, môže to mať za následok dom, v ktorom sa zle býva a ťažko sa predáva, takže je dôležité zvoliť účinnú metódu ochrany.

Emulzný krém proti vzlínajúcej vlhkosti Dryzone

Dryzone je špeciálny krém proti vzlínajúcej vlhkosti, ktorý sa aplikuje do maltovej špáry v pravidelných intervaloch pomocou injektáže do predvrtaných otvorov. Pred vytvrdnutím a vytvorením neprerušenej ochrannej vrstvy odpudzujúcej vodu sa Dryzone rozšíri. To zabráni vlhkosti v vzlínaní v stene. Od 50. rokov sa používajú k ošetreniu vzlínajúcej vlhkosti kvapalné chemické vstrekovacie systémy, ktoré fungujú podobným spôsobom s vysokým stupňom úspechu. Zistite viac o kréme Dryzone proti vzlínajúcej vlhkosti…

Preukázaná kvalita

Dryzone emulzný krém testovala organizácia British Board of Agrement (BBA), ktorá je členom European Union of Agrement. BBA je testovacia organizácia spolupracujúca so štátnymi úradmi, ktorá už viac ako 30 rokov poskytuje odborne vierohodné a nezávislé informácie o produktoch v stavebníctve. Nie všetky ošetrenia proti vzlínajúcej vlhkosti prešli testami, ktoré sú potrebné pre schválenie BBA. Použitie produktu certifikovaného BBA, ako je Dryzone, vám poskytuje istotu, že produkt je vhodný pre použitie, pre ktorý je určený.

Ďalšie firemné testy ukazujú, že Dryzone:

  • Prekonáva konvenčné ošetrenie proti vzlínajúcej vlhkosti
  • Prekonáva konkurenčné systémy založené na kréme alebo géle
  • Do steny preniká lepšie ako konkurenčné systémy
  • Účinkuje aj v kamennej stene a stene zo suti

Krém vyrába Safeguard Europe Ltd. V Spojenom kráľovstve. www.safeguardeurope.com.

Rýchlosť:

Dryzone je možné vstreknúť dvakrát až trikrát rýchlejšie ako bežné vstrekované kvapaliny. Ošetrenie je možné preto dokončiť skôr a minimalizovať tak rušenie majiteľov domu.

Čistota:

Dryzone sa nevstrekuje pod tlakom. Riziko presiaknutia do susedných miestností alebo nehnuteľností a ich poškodenie je v podstate eliminované. Dryzone neobsahuje žiadne uhlovodíkové rozpúšťadla, takže vydáva len veľmi slabý zápach.

Účinnosť:

Dryzone je výsledkom rozsiahleho firemného výskumu a programu rozvoja. Boli preverené a otestované stovky možných zložení. Tieto testy ukazujú, že Dryzone ponúka vyšší stupeň ochrany pred vzlínajúcou vlhkosťou ako chemické injektážne systémy, ktoré nahrádza.

Make an enquiry