Βιβλιογραφία Προϊόντος

Όλες οι πληροφορίες για το προϊόν στεγανοποίησης Dryzone, μπορεί να αποκτηθεί δωρεάν από την παρούσα ιστοσελίδα και για δική σας χρήση στη μορφή αρχείων Adobe Acrobat (pdf). Το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader (4.0 ή νεώτερο) απαιτείται για την ανάγνωση των αρχείων αυτών. Το Acrobat Reader είναι ένα ευρέως διαδεδομένο πρόγραμμα. Εάν όμως δεν είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας θα χρειαστεί να το «κατεβάσετε» δωρεάν από την Ιστοσελίδα Adobe.

Πληροφορίες για άλλα σχετικά προϊόντα από τον κατασκευαστή του Dryzone, Safeguard Europe, μπορούν επίσης να «κατέβουν» από την παρούσα ιστοσελίδα. Για μεγαλύτερη επιλογή, παρακαλούμε επισκεφτείτε την αντίστοιχη ιστοσελίδα της Safeguard.

Διαθέσιμα έγγραφα (Όλα στην Αγγλική γλώσσα):

Dryzone product datasheet

Dryzone datasheet

Αναφέρεται στα πλεονεκτήματα του Dryzone σε σύγκριση με τις παραδοσιακές τεχνικές κατά της ανιούσας υγρασίας. Περιλαμβάνει οδηγίες εφαρμογής του Dryzone σε κοινό τοίχο από τούβλα.


Rising Damp and its Control

Rising damp and its control

“Rising Damp and its Control” αναλύει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τα περιεχόμενα του Datasheet. Για παράδειγμα, συμπεριλαμβάνονται μοτίβα οπών για τοίχους από πέτρα. Το πρώτο μέρος του βιβλίου αναφέρεται στη διάγνωση της ανιούσας υγρασίας.


Householders Leaflet

Dryzone Householder leaflet

Φυλλάδιο που προορίζεται για τεχνικούς, προκειμένου να το συμπεριλάβουν στην έκθεση του έργου. Περιγράφονται τα πλεονεκτήματα της χρήσης του Dryzone από τη σκοπιά των ιδιοκτητών-ενοίκων.


BBA certificate

Dryzone BBA certificate

Το πλήρες πιστοποιητικό για τα συστήματα στεγανοποίησης της Safeguard. Το Dryzone αναφέρεται στις σελίδες 21 και 22 (φύλλο 5). Για λεπτομέρειες σχετικά με το πιστοποιητικό BBA, επισκεφτείτε την [Ιστοσελίδα BBA](http://www.bbacerts.co.uk).


Dry Rot and its Control

Dry rot and its control

Το φαινόμενο μπορεί συχνά να εμφανιστεί σε κτίρια που υποφέρουν από την ανιούσα υγρασία. “Dry Rot and its Control” υποδεικνύει πλήρη μεθοδολογία αντιμετώπισης του προβλήματος. Επιπλέον λεπτομέρειες μπορούν να βρεθούν στο κεφάλαιο dry rot της Ιστοσελίδας της Safeguard.


Δημιουργώντας χώρο διαβίωσης με τη στεγανοποίηση των υπογείων.

Δημιουργώντας χώρο διαβίωσης με τη στεγανοποίηση των υπογείων.

Το Dryzone έχει σχεδιαστεί να σταματάει την υγρασία που προέρχεται από το έδαφος. Άλλα προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση προβλημάτων υγρασίας κάτω από τη στάθμη του εδάφους. Περισσότερες σχετικές λεπτομέρειες υπάρχουν στο τμήμα basement waterproofing της ιστοσελίδας της Safeguard.