Ιστοσελίδα Dryzone – Όροι και συνθήκες

  1. Όλες οι πληροφορίες στην παρούσα ιστοσελίδα προορίζονται για προσωπική σας και μόνο χρήση. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση, διανομή, μεταβίβαση ή δημοσίευση του υλικού αυτού.
  2. Θα πρέπει να θεωρήσετε ότι όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα εμπίπτουν στις διατάξεις περί προστασίας δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, εκτός εάν κάπου σημειώνεται ρητά το αντίθετο. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε προστατευόμενα δεδομένα, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Safeguard Europe Limited.
  3. Η Safeguard Europe Limited δεν εγγυάται ότι η χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν θα παραβιάσει δικαιώματα τρίτων.
  4. Η Safeguard Europe Limited δεν εγγυάται την ακρίβεια όλων των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα.
  5. Η χρήση όλων των δεδομένων και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτήν, εμπίπτουν στην ευθύνη αυτών που τα χρησιμοποιούν.
  6. Η Safeguard Europe Limited δεν είναι υπεύθυνη για οιαδήποτε βλάβη μπορεί να προκύψει από ενδεχόμενη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.
  7. LΗ Safeguard Europe Ltd δεν φέρει καμία ευθύνη για συνδέσμους προς ιστοσελίδες έξω από την παρούσα, όπως δεν φέρει ευθύνη για τους χορηγούς, το περιεχόμενο, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, το διαφημιστικό υλικό ή άλλα δεδομένα που περιέχονται στις σελίδες αυτές.